Om projektet

Brinnande engagemang gör att den sju mil långa smalspårsjärnvägen mellan Hultsfred och Västervik skriver nutidshistoria nästan varje dag. Våren 2022 lanseras ”Spår av passion”, resultatet av ett omfattande fotoprojekt signerat fotografen och skribenten Staffan Ekengren. I maj 2022 ger bokförlaget Votum ut en exklusiv inbunden fotobok samtidigt som Västerviks Museum öppnar portarna till en fotoutställning på samma tema.

Staffan Ekengren har under flera månader följt det ideella arbetet bakom Nordens längsta smalspårsjärnväg, som drivs av Tjustbygdens Järnvägsförening samt Förvaltnings AB Smålandsbanan. Med kameran har Staffan Ekengren kommit mycket nära det engagemang som håller järnvägen levande men också resenärerna som upplever banan.

Det här är en järnväg med ett stort hjärta. Det vill jag förmedla till alla som tar del av boken och utställningen. Välkommen med på resan!

Fotograf Staffan Ekengren om ”Spår av passion”

Med boken ”Spår av passion” och den tillhörande utställningen vill Staffan Ekengren visa på kraften i det lokala engagemanget men också vad smalspårsjärnvägen betyder för resenärerna och för den omgivande bygden.

Det är en story som berättas med nutida glasögon. ”Spår av passion” tar inte sin utgångspunkt i nostalgi. Istället är alla bilder nytagna och det är människorna och miljöerna som står i centrum. Projektet vill nå lokalbefolkning, resenärer och andra intresserade över hela landet.

Projektet stöds också av Tjustbygdens Sparbank som beslutat att stötta bokutgivningen på ett sådant sätt att det ger intäktsmöjligheter för järnvägsföreningen. Även Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur samt Kungl. Patriotiska Sällskapet ger generöst finansiellt stöd till bokprojektet.

Det här är en järnväg med ett stort hjärta. Det vill jag förmedla till alla som tar del av boken och utställningen. Välkommen med på resan!

Foto: Staffan Ekengren